โทษของความตระหนี่

โทษของความตระหนี่

การประหยัดกับความตระหนี่นั้นแตกต่างกัน "การประหยัด" หมายถึง การไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในเรื่องที่ไม่จำเป็น  รู้จักใช้จ่าย เลือกซื้อของที่คุ้มค่า ฯลฯ แต่ "ความตระหนี่" นั้น คือ การไม่รู้จักให้ทาน คิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากที่สุด ไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่คำนึงถึงจิตใจผู้อื่น ไม่ให้ทาน แม้แต่เพื่อน หรือ แม้แต่ญาติๆของตน

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงโทษของความตระหนี่ไว้ ดังนี้:

น เว กทริยา เทวโลกํ วชนฺติ พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ
ธีโร จ ทานํ อนุโมทมาโน เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺก.

พวกคนตระหนี่จะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลย, พวกคนพาลแลย่อม ไม่สรรเสริญทาน
ส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่ เพราะเหตุนั้นนั่นเอง นักปราชญ์นั้น จึงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้า.


คนตระหนี่ย่อมไปสู่เทวโลกไม่ได้เลย นั่นหมายถึง มีอบายภูมิ คือ สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสูรกาย หรือ นรก เป็นที่หมายนะครับ น่ากลัวมากครับ ใครที่มีนิสัยตระหนี่ขี้เหนียวกลับใจได้ก็ควรนะครับ.... เจริญธรรม


ที่มา: เรื่องอสทิสทาน อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ ๑๓

0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน