ป่วยบ่อย เป็นเพราะกรรมอะไร?

ป่วยบ่อย เป็นเพราะกรรมอะไร?

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ทุกๆคนล้วนอยากมีสุขภาพดีแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย แต่บางครั้ง คนเราก็อาจจะเจ็บป่วยได้โดยไม่ทราบสาเหตุ ทั้งๆที่เลือกรับประทานอาหารและรักษาสุขภาพเป็นอย่างดี บางคนก็ป่วยบ่อย เป็นโรคง่าย สารพัดโรค บางคนก็แข็งแรงป่วยยาก เราลองมาดูกันครับว่าเกิดจากกรรมอะไร เว็บไซต์หยุดที่นี่ มีคำตอบครับ...
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน จูฬกัมมวิภังคสูตร (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์) เนื้อหาดังนี้:

ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปรกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศาตรา เขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให้ พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโรคมาก....

ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปรกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศาตรา เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโรคน้อย....


จากพุทธพจน์ดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า สาเหตุของการป่วยมีโรคมาก เกิดจากการทารุณ เบียดเบียนสัตว์นั่นเอง ดังนั้น หากจะแก้ไข เราก็ไม่ควรเบียดเบียนสัตว์ ไม่ควรฆ่าสัตว์นะครับ เค้าก็มีชีวิตเหมือนพวกเราครับ เมตตากันไว้ให้มากๆ ดีที่สุดครับ...เจริญธรรม
0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน