สิ่งที่มนุษย์เสพไม่รู้จักอิ่ม

สิ่งที่มนุษย์เสพไม่รู้จักอิ่ม

สิ่งที่มนุษย์เราเสพไม่รู้จักเบื่อ ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ นั้น มีอยู่หรือไม่? หากมีคืออะไรบ้าง?

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึง "สิ่งที่มนุษย์เสพไม่รู้จักอิ่ม" ว่ามีอยู่ 3 อย่างดังนี้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความอิ่มในการเสพสิ่ง ๓ อย่างไม่มี ๓ อย่างเป็นไฉน คือ ในการเสพความหลับ ๑ ในการดื่มสุราและเมรัย ๑ ในการ เสพเมถุนธรรม ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความอิ่มในการเสพสิ่ง ๓ อย่างนี้แล ไม่มี ฯ


ที่มา: อติตตสูตร (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต)
0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน