ธรรม 6 ประการ เพื่อความสามัคคี

ธรรม 6 ประการ เพื่อความสามัคคี

ในการอยู่ร่วมกันเป็นบริษัท หรือเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปนั้น บางครั้งอาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง มีการทะเลาะวิวาทกันบ้าง นินทากันบ้าง

แน่นอนครับ มากคนย่อมมากความเป็นธรรมดา การจะทำอย่างไรให้ทุกคนมีความสามัคคีกันนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสสาราณียธรรม 6 ประการ หรือ ข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสามัคคีกัน 6 ประการ ดังนี้:

   1. เมตตากายกรรม มีเมตตาทางกายต่อกัน

   2. เมตตาวจีกรรม พูดจากันอย่างมีเมตตา

   3. เมตตามโนกรรม คิดอะไรก็ให้คิดมีเมตตาต่อกัน ไม่คิดร้ายต่อกัน

   4. สาธารณโภคี เมื่อหาปัจจัยสิ่งของมาได้ร่วมกัน ก็นำมาแบ่งกันอย่างเท่าเทียม

   5. สีลสามัญญตา มีศีลเสมอกัน คือ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่เบียดเบียนกัน

   6. ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นเสมอกัน ไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อปฏิบัติดังกล่าวหากบริษัท หรือ หมู่คณะใดนำไปใช้ ก็จะทำให้ทุกคนมีความสุข และสามัคคีกันแน่นอนครับ เจริญธรรม

 

0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน