มิวสิควีดีโอเพลงใหม่ของปาน ธนพร และประวัตินางเขมาเถรี

มิวสิควีดีโอเพลงใหม่ของปาน ธนพร และประวัตินางเขมาเถรีหลังจากที่เป็นกระแสในโซเชียลที่ดังพอสมควร กับมิวสิควีดีโอตัวใหม่ของ ปาน ธนพร ที่ชื่อเพลงว่า "ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน)" ที่ในคลิปวีดีโอนั้นมีการใช้เอฟเฟคให้นักร้องปานค่อยๆแก่ เหี่ยวย่น ไปจนเป็นศพ หนอนชอนไช ไปในที่สุด

สิ่งที่น่าสนใจ คือ มิวสิควีดีโอเพลงนี้นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ประวัติของพระนางเขมาเถรี ซึ่งเป็นภิกษุณีสมัยพุทธกาล ที่พระพุทธเจ้าทรงชื่นชมว่าเป็นภิกษุณีผู้มีปัญญามาก ประวัติพระนางเขมาเถรีจะเป็นอย่างไรนั้น จะขอเล่าด้วยภาษาง่ายๆครับ

พระนางเขมาเดิมก่อนบวชนั้น เป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร นางเป็นผู้หลงไหลในความงามของตน เลยไม่ต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เนื่องจากได้ยินว่า พระพุทธเจ้านั้น ทรงแสดงธรรมในเรื่องของโทษแห่งการยึดติดในรูป โทษของกาม
ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารรู้เรื่องดังกล่าว จึงออกอุบายให้นักกวีแต่งเพลง ชื่นชม วัดเวฬุวัน สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ พระนางเขมาได้ฟังจึงมีความประสงค์อยากไปชมวัดเวฬุวันบ้าง เมื่อไปชมวัดเวฬุวัน สุดท้ายจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในที่สุด

พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณว่าพระนางเขมานั้นเป็นผู้มีราคะจริต หลงในความสวยงาม จึงได้เนรมิตนางอัปสรขึ้นมาถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่
นางอัปสรนั้นมีหน้าตาและผิวพรรณสวยงามยิ่งกว่าพระนางเขมาเสียอีก นางเขมาจึงมีดำริขึ้นมาว่า "นางอัปสรนี้งดงามมากนัก แม้เราเองจะไปคนรับใช้นางยังไม่คู่ควรเลย" ต่อมาพระพุทธเจ้าได้เนรมิตให้ นางอัปสรนั้น ร่างกายๆค่อยๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปจนแก่ เหี่ยว ย่น และล้มตายไปในที่สุด พระนางเขมาจึงคิดได้ว่า "ร่างกายมีอย่างนี้ ยังถึงความวิบัติอย่างนี้ได้ แม้ร่างกายของเราก็จักเป็นอย่างนี้เหมือนกัน"
เมื่อนางเริ่มคิดได้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงตรัส คาถา ว่า:

เย ราครตฺตานุปตนฺติ โสตํ
สยํ กตํ มกฺกฏโกว ชาลํ
เอตมฺปิ เฉตฺวาน ปริพฺพชนฺติ
อนเปกฺขิโน กามสุขํ ปหาย.

ชนเหล่าใดถูกราคะย้อมแล้ว ย่อมตกไปตามกระแส
เหมือนแมลงมุมตกไปตามใยข่ายที่ตนเองทำไว้
ชนเหล่านั้นตัดกระแสนั้นได้แล้ว ไม่เยื่อใย
ละกามสุขเสีย ย่อมบวช ดังนี้.


พระนางเขมาได้ฟังแล้วจึงบรรลุอรหันต์ และบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา

ที่มา: อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๕

0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน