โทษของการดื่มน้ำเมา

โทษของการดื่มน้ำเมา

ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็น "อกาลิโก"กล่าวคือ ไม่จำกัดกาล ไม่จำกัดเวลา ลองมาดูกันครับ สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 2,000 กว่าปีก่อน เรื่องโทษของน้ำเมา เหล้า เบียร์นั้น เป็นจริง ชัดเจน แจ่มแจ้ง หรือไม่ ดังนี้:
ดูก่อนคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการนี้ คือ
-ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง ๑
ก่อการทะเลาะวิวาท ๑
เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑
เป็นเหตุเสียชื่อเสียง ๑
เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย ๑
มีบทที่ ๖ คือ เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา ๑
ดูก่อนคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แล ฯ

น่าทึ่งไหมครับ ทั้ง 6 ข้อนั้น ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าไม่ตรงตามความเป็นจริง สำหรับผู้ที่ดื่มสุราอยู่ก็พยายามลดๆนะครับ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ดื่มอยู่แล้วก็พยายามรักษาความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปครับ... เจริญธรรม

ที่มา: สิงคาลกสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน