การกินอาหารอย่างชาวพุทธ ทำอย่างไร?

การกินอาหารแบบชาวพุทธนั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไร? หากท่านเคยไปวัดในช่วงเช้า ถวายภัตตาหารพระภิกษุ คงจะพอได้ยินบทสวดนี้มาบ้าง ซึ่งวัดหลายๆแห่ง พระท่านจะสวดก่อนฉันภัตตาหาร บทนี้เป็นพุทธพจน์สอนพระภิกษุในการฉันอาหารครับ ซึ่งอุบาสก อุบาสิกาอย่างพวกเราก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกันครับ เนื้อหาดังนี้:


ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ
เราย่อมพิจารณาโดยแยบคาย แล้วฉันบิณฑบาต

เนวะ ทะวายะ
ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน

นะ มะทายะ
ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามัน

นะ มัณฑะนายะ
ไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับ

นะ วิภูสะนายะ
ไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่ง

ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา
แต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้

ยาปะนายะ
เพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพ

วิหิงสุปะระติยา
เพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย

พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ
เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์

อิติ ปุรานัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ
ด้วยการทำอย่างนี้, เราย่อมระงับเสียได้ทุกขเวทนาเก่า คือ ความหิว

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ
และไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น

ยาตะรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ
อนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย, ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย, และความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วย , จักมีแก่เรา ดังนี้
ขอบคุณภาพประกอบน่ารักๆจากเพจ >>>น้องกร วัดป่ามณีกาญจน์ ครับ
ที่มาพระสูตร: >>>อปัณณกสูตร

0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock

รับติดตั้ง ผนังกันเสียง คอนโดฯ