ทำอย่างไรจึงจะเกิดมามีปัญญามาก

 

กรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่าง  คนจะดีจะเลวก็เพราะกรรม คนจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกก็เพราะกรรม กรรมหรือการกระทำของคนเรานั้นเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราเอง บางคนเกิดมาสวย หล่อ สกุลสูง บ้านรวย มีฐานะดี ตั้งแต่เกิด นั่นก็เป็นเพราะเค้าได้ทำกรรมที่ดีมาในอดีต จึงส่งผลให้ชาตินี้ได้รับผลที่ดี ส่วนคนที่เกิดมาไม่ดีนั้น ก็เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในอดีตเช่นกัน ศาสนาพุทธเราสอนเรื่องกฎแห่งกรรม ชาวพุทธจึงควรศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมไว้ให้มากๆ เพื่อจะได้ไม่ประมาทในการทำความชั่ว และควรหมั่นทำความดี เพื่อจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อๆไปครับ

ในบทความนี้ก็จะมาพูดถึงการที่คนเราเกิดมามีปัญญามาก นั้นทำกรรมอะไรไว้?

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน จูฬกัมมวิภังคสูตร (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์) เนื้อหาว่าดังนี้:

ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไร เป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไร เมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า อะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไป จะเข้าถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้ อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีปัญญาทราม

 

ดูก่อนมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็น อกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่าอะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็น คนมีปัญญามาก

 

โดยสรุป คือ ผู้ที่เข้าไปสอบถาม สนทนาธรรม สอบถามปัญหาธรรมะ กับ สมณะ (นักบวช,พระภิกษุสงฆ์) ด้วยกรรมนั้นจะทำให้เป็นผู้มีปัญญามาก ครับ แต่ถ้าใครไม่มีเวลาไปสนทนาธรรมที่วัด ก็ลองฟังเทศน์ตามยูทูป หรือ อ่านหนังสือ หรือ เว็บไซต์ธรรมะต่างๆ หรือ ติดตามอ่านทาง เว็บไซต์หยุดที่นี่ ก็ได้ครับ มีให้อ่านทุกๆวันครับ...เจริญธรรม


0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock

รับติดตั้ง ผนังกันเสียง คอนโดฯ