ลำดับของทาน

การให้ทานนั้นเป็นบุญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทานไว้มากมาย และพุทธศาสนิกชนทุกๆคนต่างรู้จักการให้ทานกันอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เลี้ยงอาหารพ่อแม่ หรือให้อาหารสัตว์เลี้ยง เหล่านี้ล่วนเป็นการทำทานทั้งสิ้น
แต่การให้ทานนั้น มีลำดับ มีผลแตกต่างกันอย่างไร? ให้ทานแบบไหนจึงจะได้บุญมากที่สุด ลองมาดูคำตอบกันครับ
ผู้เขียนเรียบเรียงลำดับของทาน ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน ทักขิณาวิภังคสูตร และเวลามสูตร ดังนี้ครับ

 1. ให้ทานสัตว์เดรัจฉาน ให้ผล 100 เท่า
 2. ให้ทานกับปุถุชนทุศีล ให้ผล 1000 เท่า
 3. ให้ทานกับปุถุชนผู้มีศีล ให้ผล 100,000 เท่า
 4. ให้ทานกับบุคคลภายนอกศาสนาพุทธผู้ปราศความกำหนัดกาม (คือผู้มีฌานข่มกามไว้) ให้ผล 1,000,000,000,000 เท่า
 5. ให้ทานกับผู้ปฏิบัติเพื่อทำพระโสดาบันให้แจ้ง (โสดาปัตติมรรค) นับไม่ถ้วน
 6. ให้ทานกับพระโสดาบัน ผลนับไม่ถ้วน สูงกว่าข้อก่อน
 7. ให้ทานกับพระสกทาคามิมรรค สูงกว่าข้อก่อน
 8. ให้ทานกับพระสกทาคามี สูงกว่าข้อก่อน
 9. ให้ทานกับพระอนาคามิมรรค สูงกว่าข้อก่อน
 10. ให้ทานกับพระอนาคามีผล สูงกว่าข้อก่อน
 11. ให้ทานกับพระอรหัตตมรรค สูงกว่าข้อก่อน
 12. ให้ทานกับพระอรหันต์ สูงกว่าข้อก่อน
 13. ให้ทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้า สูงกว่าข้อก่อน
 14. ให้ทานกับสัมมาสัมพุทธเจ้า สูงกว่าข้อก่อน
 15. ถวายสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข สูงกว่าข้อก่อน
 16. สร้างวิหารถวายสงฆ์ มีผลสูงกว่าข้อก่อน


 17. สมัยนี้คงรู้ยากว่าใครเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ดังนั้น ถ้าจะทำทานกับพระภิกษุแบบเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง ก็ควรเลือกพระภิกษุที่ปฏิบัติดีมีศีลงดงามครับ ผลจึงจะมาก แต่ถ้าจะถวายสงฆ์แบบไม่เจาะจง หรือที่เรียกว่า สังฆทานนั้น เราจะถวายสงฆ์วัดไหนก็ได้ครับ ได้บุญมากมายนับไม่ถ้วนเลยนะครับ....เจริญธรรม

  ที่มา: เวลามสูตร และ ทักขิณาวิภังคสูตร

0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock

รับติดตั้ง ผนังกันเสียง คอนโดฯ