ความพิเศษของวันพระ

วันพระ หรือ วันอุโบสถ เป็นวันพิเศษในศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ปลงอาบัติและฟังการสวดปาฏิโมกข์ ทบทวนศีล และวินัยของตนเอง นอกจากนั้นยังมีความพิเศษอื่นๆอีก ที่มนุษย์อย่างเราอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้ แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ครับ ดังนี้

1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในดิถีที่ ๘ ของปักษ์ เทวดาผู้เป็น บริวารของท้าวจาตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูล แก่มารดา เกื้อกูลแก่บิดา เกื้อกูลแก่สมณะ เกื้อกูลแก่พราหมณ์ อ่อนน้อมต่อ ผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มากแลหรือ

2.ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย ในดิถีที่ ๑๔ ของปักษ์ พวกโอรสของท้าวจาตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจ ดูโลกนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา ... ทำบุญ มีอยู่มากแลหรือ

3. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำนั้น ท้าวจาตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลก นี้ด้วยตนเองทีเดียวว่า ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา เกื้อกูลแก่บิดา เกื้อกูลแก่สมณะ เกื้อกูลแก่พราหมณ์ อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มากแลหรือ

4. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าในหมู่ มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา ... ปฏิบัติ ทำบุญมีอยู่น้อย ท้าวจาตุมหาราช ย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้น แก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ซึ่งมาประชุมกันอยู่ ณ สุธรรมาสภาว่า ดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา ... ปฏิบัติ ทำบุญ มีน้อย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาชั้น ดาวดึงส์ย่อมพากันเสียใจว่า ดูก่อนผู้เจริญทั้งหลาย กายทิพย์จักเสื่อมหาย อสุรกาย จักเต็มบริบูรณ์ ดังนี้

5. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ถ้าในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่ มารดา ... ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มาก ท้าวจาตุมหาราชย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมา นั้น แก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ซึ่งมาประชุมกัน ณ สุธรรมาสภาว่า ดูก่อนท่านผู้ นิรทุกข์ทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา เกื้อกูลแก่บิดา เกื้อกูล แก่สมณะ เกื้อกูลแก่พราหมณ์ อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล อธิษฐาน อุโบสถ ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มากแล เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ ย่อมพากันดีใจว่า ดูก่อนผู้เจริญทั้งหลาย กายทิพย์จักเต็มบริบูรณ์ อสุรกายจัก เสื่อมสูญ ฯอธิบายเพิ่มเติม:

1. ทุกดิถีที่ 8 ของปักษ์ คือ วันที่ 8 ในปักษ์ คือ 15 วัน เทวดาชั้นบริวารของท้าวจาตุมหาราชทั้ง 4 จะมาตรวจดูโลกมนุษย์ว่ามีคนทำดีมาก-น้อยแค่ไหน?

2. ทุกวันที่ 14 ของปักษ์ โอรสของท้าวจาตุมฯ จะมาตรวจดูโลกมุนษย์

3. ทุกวันพระ ท้าวจาตุมฯ ทั้ง 4 จะมาตรวจโลกมนุษย์ด้วยตนเอง

4. จากนั้นท้าวจาตุมฯ จะรายงานในสถา ว่า มีมนุษย์ทำดี น้อย เทวดาที่ได้ร่วมประชุมก็จะเสียใจว่า มนุษย์ที่จะมาเป็นเทวดา (กายทิพย์) จะมีน้อย ส่วนอสูรกาย คือ พวกคนที่ทำบาป จะมีมากกว่า

5. หากมีคนทำดีมาก ท้าวจาตุมฯทั้ง 4 จะรายงานต่อสภา และ เทวดาที่ได้ร่วมประชุม ก็จะดีใจ เพราะมนุษย์ที่จะมาเป็นเทวดา (กายทิพย์) จะมีมาก ส่วนอสูรกาย คือ พวกคนที่ทำบาป จะมีน้อย

เรื่องนี้เราไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับ แต่ถึงจะมีเทวดามาตรวจโลกหรือไม่ อย่างไรเสีย เราก็ควรทำดีครับ...เจริญธรรม


0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock

รับติดตั้ง ผนังกันเสียง คอนโดฯ