ธรรม 6 ประการ เพื่อความสามัคคี

ในการอยู่ร่วมกันเป็นบริษัท หรือเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปนั้น บางครั้งอาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง มีการทะเลาะวิวาทกันบ้าง นินทากันบ้าง

แน่นอนครับ มากคนย่อมมากความเป็นธรรมดา การจะทำอย่างไรให้ทุกคนมีความสามัคคีกันนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสสาราณียธรรม 6 ประการ หรือ ข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสามัคคีกัน 6 ประการ ดังนี้:

   1. เมตตากายกรรม มีเมตตาทางกายต่อกัน

   2. เมตตาวจีกรรม พูดจากันอย่างมีเมตตา

   3. เมตตามโนกรรม คิดอะไรก็ให้คิดมีเมตตาต่อกัน ไม่คิดร้ายต่อกัน

   4. สาธารณโภคี เมื่อหาปัจจัยสิ่งของมาได้ร่วมกัน ก็นำมาแบ่งกันอย่างเท่าเทียม

   5. สีลสามัญญตา มีศีลเสมอกัน คือ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่เบียดเบียนกัน

   6. ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นเสมอกัน ไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อปฏิบัติดังกล่าวหากบริษัท หรือ หมู่คณะใดนำไปใช้ ก็จะทำให้ทุกคนมีความสุข และสามัคคีกันแน่นอนครับ เจริญธรรม

 


0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock

รับติดตั้ง ผนังกันเสียง คอนโดฯ