วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสูงสุด

พ่อแม่นั้นมีบุญคุณกับลูกมากมาย... เพราะพวกท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กเป็นทารกจนเติบใหญ่ บำรุงเราด้วยอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ปัจจัยสี่ ไม่เคยขาด พวกท่านดีกับเราเสมอมา

การจะตอบแทนบุญคุณท่านนั้น หลายๆคน ก็อาจจะปฏิบัติไปหลายๆแบบ หลายๆแนวทาง บางคนก็อยากพาพ่อแม่ไปเมืองนอก ไปเที่ยวต่างประเทศ ไปรับประทานอาหารที่อร่อยๆ

บางคนก็ปฏิบัติโดยการซื้อของดีๆ ให้กับพวกท่าน ทุกๆคนก็คงอยากให้พวกท่านสบาย

การปฏิบัติเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทั้งสิ้น...แต่แล้วเราจะต้องทำแค่ไหนล่ะ? ถึงจะเรียกว่าตอบแทนบุญคุณพวกท่านได้อย่างสูงสุด?

ในประเด็นนี้...เว็บไซต์ "หยุดที่นี่" มีคำตอบให้ครับ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ในพระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต "สมจิตตวรรค" เนื้อหาดังนี้:

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้ง ๒ ท่าน ทั้ง ๒ คือใคร คือ มารดา ๑ บิดา ๑
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงประคับประคองมารดา ด้วยบ่าข้างหนึ่ง พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง ๒ นั้นด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ำ และการดัด และท่านทั้ง ๒ นั้น พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การกระทำ อย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อันเป็นอิสราธิปัตย์ ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะ ๗ ประการมากหลายนี้ การกระทำกิจอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดาเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยง แสดง โลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย
ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา(ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา) ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล) ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค) ยังมารดาบิดาทรามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา(ความถึงพร้อมด้วยปัญญา)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล การกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและทำตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดา

 

สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ โดยสรุปก็คือ การที่ลูกนั้นทำให้พ่อแม่ มี ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีศีล มีจาคะ และมีปัญญาในทางธรรมนั่นเอง นี่คือ วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสูงสุดแล้วล่ะครับ เจริญธรรม


0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock

รับติดตั้ง ผนังกันเสียง คอนโดฯ