อานิสงส์การเดินจงกรม 5 ประการ

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาหรือปฏิบัติธรรมเลยนั้น อาจจะเคยสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติธรรม "การเดินจงกรม" หรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมเอง ก็ยังอาจจะเคยสงสัยว่า เดินกลับไป-กลับมา หรือ เดินจงกรมนั้น เดินแล้วจะได้ประโยชน์อะไร? จำเป็นต้องทำไหม?

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์ของการเดินจงกรมไว้ 5 ประการ ดังนี้ครับ:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการจงกรม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ

ภิกษุผู้เดินจงกรมย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล ๑ ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร ๑

ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย ๑

อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี ๑

สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้ง อยู่ได้นาน ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการเดินจงกรม ๕ ประการนี้แล ฯที่มา: จังกมสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock

รับติดตั้ง ผนังกันเสียง คอนโดฯ