วิธีปฏิบัติเมื่อถูกด่า


ในชีวิตคนเราบางครั้ง อาจโดนคนอื่น ด่า ว่ากล่าว โกรธใส่บ้าง ด้วยคำจริงบ้าง หรือ คำไม่จริงบ้าง ก็ตาม สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเองก็โดนพราหมณ์ด่าบริภาษมาก เช่นกัน
แต่เมื่อโดนด่า ว่ากล่าวแล้ว เราในฐานะอุบาสก อุบาสิกา ควรปฏิบัติ หรือโต้ตอบเช่นเรา ลองมาดูการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าต่อพราหมณ์ที่มาว่าท่านกันครับ

เรื่องราวจะพระสูตร อักโกสกสูตรที่ ๒ (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค) ลองศึกษากันครับ

เนื้อหาเริ่มต้น เมื่ออักโกสกภารทวาชพราหมณ์ ได้ยินว่าพราหมณ์ในตระกูลเดียวกันออกบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงโกรธและเข้าไปด่าบริภาษพระพุทธเจ้า...
เมื่ออักโกสกภารทวาชพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกับ อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ ว่า

ดูก่อนพราหมณ์ ท่านย่อมสำคัญ ความข้อนั้นเป็นไฉน มิตรและอำมาตย์ ญาติสาโลหิต ผู้เป็นแขกของท่าน ย่อมมาบ้างไหม ฯ


อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ตอบว่า พระโคดมผู้เจริญ มิตรและอำมาตย์ ญาติสาโลหิต ผู้เป็นแขกของข้าพระองค์ย่อมมาเป็นบางคราว ฯ


พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนพราหมณ์ ท่านย่อมสำคัญความข้อนั้นเป็น ไฉน ท่านจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มต้อนรับมิตรและอำมาตย์ญาติสาโลหิต ผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างหรือไม่ ฯ


อ. พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์จัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่ม ต้อนรับมิตรและอำมาตย์ญาติสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างในบางคราว ฯ


พ. ดูก่อนพราหมณ์ ก็ถ้าว่ามิตรและอำมาตย์ญาติสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่า นั้นไม่รับ ของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนั้นจะเป็นของใคร ฯ


อ. พระโคดมผู้เจริญ ถ้าว่ามิตรและอำมาตย์ญาติสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่า นั้นไม่รับ ของเคี้ยวของบริโภคหรือของดื่มนั้น ก็เป็นของข้าพระองค์อย่างเดิม ฯ


พ. ดูก่อนพราหมณ์ ข้อนี้ก็อย่างเดียวกัน ท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ ท่านโกรธ เราผู้ไม่โกรธอยู่ ท่านหมายมั่นเราผู้ไม่หมายมั่นอยู่ เราไม่รับเรื่องมีการด่าเป็นต้นของท่านนั้น ดูก่อนพราหมณ์ เรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นก็เป็นของท่านผู้เดียว แล้วตรัสต่อไปว่า ดูก่อนพราหมณ์ ผู้ใดด่าตอบบุคคลผู้ด่าอยู่ โกรธตอบบุคคลผู้โกรธอยู่ หมายมั่นตอบ บุคคลผู้หมายมั่นอยู่ ดูก่อนพราหมณ์ผู้นี้เรากล่าวว่า ย่อมบริโภคด้วยกัน ย่อมกระทำตอบกัน เรานั้นไม่บริโภคร่วม ไม่กระทำตอบด้วยท่านเป็นอันขาด ดูก่อนพราหมณ์ เรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นเป็นของท่านผู้เดียว ดูก่อนพราหมณ์ เรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นเป็นของท่านผู้เดียว ฯ

สรุป คือ ถ้าเราไม่รับมาใส่ใจ คำด่านั้นๆ ก็จะเป็นกรรมของผู้ที่ด่าเพียงคนเดียว เมื่อเราไม่โต้ตอบ ไม่บริโภคร่วมด้วยกับเค้า อาหารที่นำมาต้อนรับแขกนั้นก็ยังคงเป็นของเจ้าของบ้านอยู่ดีนะครับ....เจริญธรรม


0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock

รับติดตั้ง ผนังกันเสียง คอนโดฯ