เคล็ดลับการอธิษฐานให้สำเร็จ

หลายๆคนคงเคยอธิษฐาน ขอให้ตนประสบความสำเร็จตามปรารถนาในเรื่องที่ตนต้องการ ซึ่งวิธีการก็มีแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นอธิษฐานตอนใส่ซองกฐิน ซองผ้าป่า อธิษฐานก่อนใส่บาตรบ้าง หลังใส่บาตรบ้าง หรือ ตอนถวายสังฆทานบ้าง หรือวิธีการต่างๆ แตกต่างกันไป
ลองมาดูกันครับ ว่า พระพุทธเจ้ากล่าวถึงเรื่องนี้ คือ วิธีการอธิษฐานให้สำเร็จ นั้นมีวิธีการเช่นไร

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทาน คือ ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์
เขาให้สิ่งใด ย่อมหวังสิ่งนั้น เขาเห็นกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วย กามคุณ ๕ เขามีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึง ความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล
เขาตั้งจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู่ จิตของเขานึกน้อมไปในทางเลว ไม่เจริญยิ่งขึ้น* เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล
แต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีล ไม่ใช่ของผู้ทุศีล ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีล ย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์ ฯดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมให้ทาน คือ ข้าว น้ำ ... เครื่องประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาให้สิ่งใด ย่อมหวังสิ่งนั้น เขาได้สดับมาว่า เทวดาชั้นดาวดึงส์ ... ชั้นยามา ... ชั้นดุสิต ... ชั้นนิมมานรดี ... ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีความสุขมาก เขาจึงมีความ ปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
เขาตั้งจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู่ จิตของเขานึกน้อม ไปในทางเลว ไม่เจริญยิ่งขึ้น เมื่อตายไป เขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
แต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีล ไม่ใช่ของผู้ทุศีล ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาแห่งใจของคนผู้มีศีล ย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์ ฯ
สรุปก็คือ ให้เราทำการอธิษฐานหลังจากให้ทาน โดยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า สิ่งที่อธิษฐานนั้น หากเราเป็นผู้มีศีล มีจิตบริสุทธิ์ ย่อมสำเร็จได้ แต่ถ้าเราเป็นผู้ทุศีล ไม่มีศีล สิ่งที่อธิษฐานย่อมไม่สำเร็จนะครับ
ถ้าจะคิดตามหลักเหตุผล ก็คือ คนมีศีลย่อมเป็นคนมีสัจจะ มีความจริงใจ ไม่หลอกลวง ทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายกว่าคนไม่มีสัจจะ ไม่จริงจัง จริงไหมครับ?...ขอให้พวกเราตั้งใจรักษาศีลกันนะครับ อธิษฐานสิ่งใดย่อมสำเร็จได้แน่ครับ...เจริญธรรม

จิตของเขานึกน้อมไปในทางเลว ไม่เจริญยิ่งขึ้น* หมายถึง ไม่น้อมไปในทางพ้นทุกข์ ยังปรารถนาเกิดอยู่
ที่มา: ทานูปปัตติสูตร (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต)


0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock

รับติดตั้ง ผนังกันเสียง คอนโดฯ