บุพเพสันนิวาส มีจริงหรือไม่?

คู่รักนั้น คงมีหลายๆคู่ ที่มีความรู้สึกว่าเข้ากันได้อย่างรวดเร็ว เข้ากันได้อย่างดี หลายๆคนก็คิดว่าคู่ของตนนั้นอาจจะเป็นคู่บุพเพสันนิวาส นั่นคือ เป็นคู่รักของตนในอดีตชาติ และยังมาพบรักกันต่อในชาตินี้ เรื่องราวของบุพเพสันนิวาสนั้นจะมีจริงหรือไม่อย่างไร ลองมาดูเนื้อความในพระไตรปิฎกกันครับ

เรื่องราวจากสมชีวิสูตรที่ ๑ (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต) พระพุทธเจ้าทรงได้รับนิมนต์ไปยังบ้านของคู่สามี-ภรรยา คฤหบดี เมื่อทรงประทับนั่งแล้ว สามี-ภรรยาคู่นั้น ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้า ใจความย่อว่า

"ข้าพเจ้าแต่งงานกับภรรยาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มอายุน้อย ตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าไม่เคยคิดนอกใจภรรยาเลยทั้งทางกาย และทางใจ ข้าพเจ้าปรารถนาจะเป็นคู่รักกับภรรยาของข้าพเจ้าอีกในโลกหน้า (สัมปรายภพ) ควรทำอย่างไร?"
ภรรยาก็สอบถามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกัน

จากนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่า

ดูก่อนคฤหบดีและคฤหปตานี ถ้าภรรยาและสามี ทั้งสอง หวังจะพบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพไซร้ ทั้งสองเทียว พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ฯ

และยังได้กล่าวคาถาต่อไปว่า

ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของ ผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำที่น่ารักแก่ กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุก ทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตร เสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจ อยู่ในเทวโลก ฯ

สรุป ผู้ที่จะเป็นคู่บุพเพสันนิวาสกันนั้น ต้องมี ศรัทธา ศีล จาคะ(การเสียสละ บริจาค ทำทาน) ปัญญา เสมอกันครับจึงจะได้พบรักกันในทุกๆชาติไปครับ หากข้อใดข้อหนึ่งไม่เสมอกันแล้ว อาจจะเข้ากันได้ยาก ไปด้วยกันไม่ได้ครับ เช่น คนหนึ่งชอบทำบุญ อีกคนชอบทำบาป คนหนึ่งถือศีล คนหนึ่งชอบฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ โกหก ก็คงไปกันไม่ได้หรอกครับ จริงไหม?...เจริญธรรม

ที่มา: สมชีวิสูตรที่ ๑ (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต)

0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock

รับติดตั้ง ผนังกันเสียง คอนโดฯ