สามเณรตามพุทธศาสนาบวชได้เมื่ออายุเท่าไร?

โด่งดังมากทีเดียว สำหรับ น้องกร วัดป่ามณีกาญจน์ ที่เคยโด่งดังในคลิปนั่งสมาธิสัปหงก เมื่อ 2 ปีก่อน หากใครจำไม่ได้ว่าคลิปไหน น้องกรนั่งสัปหงก ที่ใครๆดูก็ขำและเอ็นดู ด้วยความน่ารักของน้องกร ในคลิปนี้ครับ


ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=GY_FOGuYdbY

ในต้นปีที่ผ่านมาน้องกร ก็ได้บวชเป็นสามเณร ในพุทธศาสนา เป็นเวลา 2 เดือนเต็ม ในขณะที่อายุเพียง 3 ขวบ 9 เดือนเพียงเท่านั้น หลายๆคนอาจสงสัยว่าเหตุใดเด็กตัวเล็กขนาดนี้จึงบวชเป็นสามเณรได้ และการบวชสามเณรต้องอายุเท่าไรกันแน่
ลองมาดูคำตอบจากพระวินัยปิฎกกันครับ

กำหนดอายุผู้บวชเป็นสามเณร
[๑๑๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ตระกูลหนึ่งได้ตายลง เพราะอหิวาตกโรค. ตระกูลนั้น เหลืออยู่แต่พ่อกับลูก. คนทั้งสองนั้นบวชในสำนักภิกษุแล้ว เที่ยวบิณฑบาตด้วยกัน. ครั้นเมื่อ เขาถวายภิกษาแก่ภิกษุผู้เป็นบิดา สามเณรน้อยก็ได้วิ่งเข้าไปพูดว่า พ่อจ๋า ขอจงให้แก่หนูบ้าง พ่อจ๋า ขอจงให้แก่หนูบ้าง.
ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ มิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ สามเณรน้อยรูปนี้ชะรอยเกิดแต่ภิกษุณี. ภิกษุทั้งหลายได้ยินประชาชน พวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค.
พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เด็กชายมีอายุหย่อน ๑๕ ปี ภิกษุไม่พึงให้บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ.

เด็กชายตระกูลอุปัฏฐากบรรพชา
[๑๑๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ตระกูลอุปัฏฐากของท่านพระอานนท์มีศรัทธาเลื่อมใส ได้ ตายลงเพราะอหิวาตกโรค. เหลืออยู่แต่เด็กชายสองคน. เด็กชายทั้งสองเห็นภิกษุทั้งหลาย จึงวิ่ง เข้าไปหาด้วยกิริยาที่คุ้นเคยแต่ก่อนมา. ภิกษุทั้งหลายไล่ไปเสีย. เด็กชายทั้งสองนั้นเมื่อถูกภิกษุ ทั้งหลายไล่ก็ร้องไห้ จึงท่านพระอานนท์ได้มีความดำริว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติ มิให้บวช เด็กชายมีอายุหย่อน ๑๕ ปี ก็เด็กชายทั้งสองคนนี้มีอายุหย่อน ๑๕ ปี ด้วยวิธีอะไรหนอ เด็กชาย สองคนนี้จึงจะไม่เสื่อมเสีย ดังนี้ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค.
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูก่อนอานนท์ เด็กชายสองคนนั้นอาจไล่กาได้ไหม?
ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า อาจ พระพุทธเจ้าข้า.
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้บวชเด็กชาย มีอายุหย่อน ๑๕ ปี แต่สามารถไล่กาได้.สรุป คือ เดิมกำหนดอายุไว้ ๑๕ ปี แต่ต่อมาปรับเป็นเด็กอายุเท่าไรก็ได้ที่สามารถไล่นกไล่กาได้ (หรือช่วยเหลือตนเองได้) ก็สามารถบวชเณรได้ครับ

สามเณรตามพุทธศาสนาบวชได้เมื่ออายุเท่าไร?


ที่มาภาพ: เฟซบุค น้องกร วัดป่ามณีกาญจน์
ที่มาพระวินัยปิฎก: พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑

0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock

รับติดตั้ง ผนังกันเสียง คอนโดฯ